Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o zmianie terminu stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT. Aktualny termin stosowania nowej matrycy zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował nas : „Chcemy, by firmy nie musiały martwić się nowymi obowiązkami w tym trudnym dla nich czasie. Dlatego po decyzji o przesunięciu terminów związanych z nowym JKP VAT i Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych, zdecydowaliśmy się też przełożyć w czasie stosowanie nowej matrycy VAT”

Zatem do dnia 30 czerwca 2020 r. stosowane będą dotychczasowe przepisy ustawy o VAT oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek podatku także nie ulegają zmianie. Do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) oraz wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.