Najem urządzeń

Umowa „Koszt za Kopię”

Każda firma, która posiada co najmniej jedno urządzenie kopiarkowe wie, jak wiele kosztów wymaga utrzymanie jej w doskonałym stanie. Przeglądy, konserwacje, materiały eksploatacyjne pochłaniają nieraz spore sumy pieniędzy. Chcąc uniknąć niepotrzebnych wydatków a zachować wysoką jakość pracy urządzenia, proponujemy rozwiązanie w postaci umowy CPC czyli „koszt za kopię”.

Czym jest umowa CPC ?

Jest to nowoczesne rozwiązanie, które minimalizuje koszty utrzymania posiadanych urządzeń do jednej, korzystnej stawki. Określana jest ona mianem „kosztu za kopię” i jak sama nazwa wskazuje, jest to opłata naliczana od każdej wykonanej kopii/wydruku w skali danego miesiąca. W tej jednej kwocie uwzględnione są wszelkie potencjalne czynności serwisowe oraz materiały eksploatacyjne. Tym sposobem firma obniża sobie koszty związane z eksploatacją swoich urządzeń, mając jednocześnie jedną, stałą stawkę według której odbywa się miesięczne rozliczenie. Łatwiej po prostu się już nie da!

Jakie korzyści niesie ze sobą umowa CPC ?

Jedna stała stawka określa miesięczne koszty związane z użytkowaniem urządzeń, co pozwala zaplanować budżet przeznaczony na ten cel, ·W ramach tej kwoty odbywają się wszystkie czynności serwisowe, które mają na celu zapewnić ciągłość pracy maszyny, ·Materiały eksploatacyjne dostarczane są bezpłatnie, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba. ·Serwis czuwa nad terminem konserwacji i przeglądów, dzięki czemu maszyny są pod stałym nadzorem ekspertów, ·Bieżące naprawy odbywają się w ramach określonej stawki „kosztu za kopię” i nie narażają na wydatki, niejednokrotnie przekraczające wartość samego urządzenia! ·W ramach umowy każde urządzenie objęte jest gwarancją, nawet jeśli minął okres gwarancji danej przez producenta, ·Warunki umowy są przejrzyste, jasno wskazują zakres obowiązków po stronie serwisu a terminy realizacji poszczególnych zadań są ściśle określone w czasie.